เช็ก 35 ประเทศทั่วโลก พาสปอร์ตไทย เที่ยวได้ไม่ต้องขอ วีซ่า อยู่ได้นานสุด 1 ปี

วิธีการที่สายการบินทั่วโลก ตั้งราคาค่าบัตรโดยสารสายการบิน หรือตั๋วเครื่องบิน ใช้หลักการที่เรียกว่า Dynamic Pricing หรือการตั้งราคาแบบยืดหยุ่น โดยใช้ปัจจัยที่มีผลต่อ “ราคาค่าตั๋ว” ในช่วงเวลานั้น ๆ อาทิ... นำท่านเดินทางท่องเที่ยวไปยัง บรัสเซลส์ – เกนต์ บรูกก์ – ลักเซมเบิร์ก เทรียร์ ล่องเรือแม่น้ำไรน์ – โคโลญ ดุสเซนดอร์ฟ – หมู่บ้านกีธูร์น ล่องเรือหลังคากระจก จัตุรัสดัมสแควร์ อัมสเตอดัม หมู่บ้านชาวประมงโวเลนดัม…

Continue Readingเช็ก 35 ประเทศทั่วโลก พาสปอร์ตไทย เที่ยวได้ไม่ต้องขอ วีซ่า อยู่ได้นานสุด 1 ปี